قوانین و مقررات

 1. عامل فروش موظف است که احترام کامل به مشتری نموده و رضایتمندی ایشان را تامین نماید.
 2. عامل فروش مکلف است نهایت تلاش خود را برای معرفی سرویس ها و راهنمایی در جهت خرید سرویس مورد نیاز مشترک را بعمل آورد.
 3. عامل فروش به عنوان امانت دار تعهد می کند در حفظ و نگهداری مشترکین و ارایه سرویس به آنها تمام تلاش خود را به نماید.
 4. درصورت نیاز به تبلیغات با هماهنگی واحد بازاریابی و توسعه فروش "دیبا" عمل نماید.
 5. نام "دیبا" را بصورت شفاف و خوانا در کلیه سربرگ ها، بروشورها، کارت و تابلوهای تبلیغاتی مربوط به سرویسهای "دیبا" درج نماید و تمام فعالیت های خود را تحت نام و برند "دیبا" انجام دهد.
 6. عامل فروش موظف است هزینه سرویسها را مطابق تعرفه "دیبا" و نرم افزار ارائه شده از مشتری دریافت نماید.
 7. عامل فروش مکلف است مدارک لازم جهت ثبت نام را طبق دستورالعمل "دیبا"، از مشتری اخذ و و پس از اطمینان از اصالت آنها، در سیستم بارگذاری شود.
 8. عامل فروش موظف است عین سرویس فروخته شده به مشترک را فعال سازی نماید.
 9. درصورت اطلاع از نقض تعهدات مشترکین مراتب را کتباً به "دیبا" اطلاع دهد و مطابق دستورات صادره از "دیبا" عمل نماید.
 10. عامل فروش ملزم است ضمن بررسی منظم مشترکین، "دیبا" را از نظرات خود جهت بهبود عملکرد سیستم ها آگاه نماید و هرگونه شکایت و نقصان در کیفیت سرویس را سریعاً به واحد بازاریابی و توسعه فروش "دیبا" اطلاع دهد.
 11. عامل فروش به عنوان امانت دار تعهد می کند درصورت وجود طرحهای فروش با هدیه یا مودم، موارد فوق را به مشترک ارایه نماید.
 12. از ارتکاب تخلفات صنفی (مندرج در قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوطه و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای و آئین نامه اجرائی آن) و ارتکاب جرم به ویژه جرایم مندرج در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای خودداری نماید.
 13. عامل فروش ملزم به رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملهای ابلاغ شده از طرف "دیبا"، شرکت های مادر اینترنتی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات که لازم الاجراء و متعهد به اجرای آن می باشد.
 14. عامل فروش به عنوان امانت دار تعهد می کند از اسرار، اطلاعات و همچنین مدارک مشترکین و "دیبا" به بهترین نحو محافظت نموده و از افشای آنها، جز در موارد قانونی، اکیداً اجتناب نماید.
 15. عامل فروش مکلف است هرگونه تغییرات در مورد سرویس و اطلاعات مشترک را با اطلاع خود مشترک انجام دهد و از قطع سرویس برخلاف اطلاع و میل او خودداری نماید.
 16. عامل فروش ملزم است از اخذ هرگونه وجه از مشترک تحت هر عنوان از قبیل رزرو یا پیش فروش سرویس یا موارد دیگر خودداری نماید.
 17. عامل فروش متعهد می گردد حداکثر تا 72 ساعت پس از اتمام تاریخ اشتراک مشترک نسبت به تمدید یا عدم شارژ اقدامات لازم را انجام دهد.
 18. عامل فروش ملزم به ثبت کامل و دقیق مشخصات مشتری براساس اطلاعات کارت ملی و دیگر اطلاعات ارائه شده از طرف مشترک در نرم افزار می باشد.
 19. درصورت ایجاد تعهدات جدید عامل فروش ملزم به رعایت تعهدات جدید می باشد.
 20. عامل فروش ملزم است در صورت تغییر آدرس محل فعالیت، آدرس جایگزین را در اسرع وقت به واحد بازاریابی و توسعه فروش اطلاع دهد.
 21. درصورت عدم توانائی عامل فروش در جذب حداقل 4 مشترک به صورت ماهیانه، "دیبا" راساً می تواند پس از ارسال اخطار کتبی شامل (ایمیل، تماس تلفن و پیامک) نسبت به حذف درصد عامل فروش در پنل مربوطه و انتقال مشترکین به دسترسی "دیبا" اقدام نماید، همچنین درصورت عدم تحقق برنامه عملیاتی توافق شده بین عامل فروش و "دیبا"  طی ماههای متوالی، "دیبا" می تواند نسبت به انتقال عامل فروش بعنوان زیرشاخه سایر عاملین اقدام نماید.
 22. روند استرداد وجه: زمان برگشت وجه 72 ساعت و حداکثر یک هفته کاری می باشد.